ПРОИЗВОДСТВО  ИНЖЕНЕРИНГ  ДИЗАЙН

Сглобени изделия и възли

Нашите средства за производство са пригодени за многократната изработка на единични и сглобени изделия в партиди между 50 и 50 000 броя. Ние имаме възможност да реагираме бързо и гъвкаво на Вашите нужди заради разнообразните ни производствени възможности.

Основният производствен процес при нас е обработката на листов материал с дебелина между 1 и 6 мм и ширина до 500 мм. Ние разполагаме с три щанцови автомата със сила на пресоване от 100 до 200 тона.

Щанцовите и стъпкови инструменти, както и свързаните с тях детайли, се конструират и произвеждат изцяло при нас.

Възползвайте се от компетентността ни като доставчик или партньор за външни доставки. Опростете Вашите доставки чрез закупуването на отделни части или готови за продажба изделия изработени от нас.

bg de


Оборудване | Изделия | Инструменти