ПРОИЗВОДСТВО  ИНЖЕНЕРИНГ  ДИЗАЙН

Механична обработка


Освен щанцови детайли, ние произвеждаме широка гама стругови и фрезови детайли.

На CNC-стругови автомати произвеждаме детайли с диаметър от 4 до 36 мм, включително с резби, фаски, канали и напречни отвори. Детайлите с по-проста геометрия се произвеждат на стругови автомати. Ротационни детайли с диаметър до 160 мм се обработват на CNC-стругове с револверна глава и задвижвани инструменти.

Във фрезовия участък произвеждаме детайли с размери до 1800x400x400, посредством 3-, 4- и 5-осни обработващи центри. Машините са снабдени с палетна станция, инструментални магазини до 60 инструмента и измервателни глави.

Програмирането на машините се извършва посредством NX CAM Express.bg de


Оборудване | Изделия | Инструменти | Измервателна лаборатория