ПРОИЗВОДСТВО  ИНЖЕНЕРИНГ  ДИЗАЙНМеханична обработка - Оборудване:

Фирмата разполага с модерни металообработващи CNC машини от водещи европейски производители.
Машините са с последно поколение системи за управление Siemens 840D с възможност за 3D-симулация и off-line програмиране.

Освен стругов и фрезови участък фирмата разполага с нишкови-ерозийни машини, шлифовъчен участък, песъкоструйни машини, термична пещ, тровализираща техника и други.bg de


Изделия | Инструменти | Измервателна лаборатория