ПРОИЗВОДСТВО  ИНЖЕНЕРИНГ  ДИЗАЙНМеханична обработка - Измервателна лаборатория:

Благодарение на модерната измервателна лаборатория с която разполагаме, можем да контролираме качеството на произвежданите детайли.

Това ни позволява да изпълняваме най-високите критерии по отношение на качеството, приети на европейския пазар.

bg de


Оборудване | Изделия | Инструменти