ПРОИЗВОДСТВО  ИНЖЕНЕРИНГ  ДИЗАЙНМеханична обработка - Изделия:

Фирмата произвежда широка гама стругови и фрезови детайли.
Комплексни изделия, както и детайли за нашето инструментално производство изработваме на 3-, 4- и 5-осни обработващи центри, снабдени с измервателни глави.

При нас се изработват и широка гама заварени изделия или цели модули, благодарение на модерната заваръчна техника, с която разполагаме.
За тази цел нашите конструктори проектират и специфични заваръчни приспособления.

bg de


Оборудване | Инструменти | Измервателна лаборатория