ПРОИЗВОДСТВО  ИНЖЕНЕРИНГ  ДИЗАЙНМеханична обработка - Инструменти:

Фирмата ШЕТИ работи с висококачествени металорежещи инструменти на водещи производители.

Това ни позволява да използваме най-новите технологии при механичната обработка на детайли.

bg de


Оборудване | Изделия | Измервателна лаборатория