ПРОИЗВОДСТВО  ИНЖЕНЕРИНГ  ДИЗАЙНУправление на качеството:Нашата амбиция е точно и последователно да постигаме непрекъснато високо ниво на качеството и изпълнение на сроковете за доставка. Системата ни за управление на качеството интегрира охраната на труда, опазването на околната среда (ISO14001) и качеството (ISO 9001). Постоянното развитие и подобряване на процесите е наша неизменна цел.

Тракийската равнина и град Пловдив са район с богато историческо и природно богатство. Това уникално съчетание ни задължава да произвеждаме по възможно най-щадящия природата начин, като непрекъснато подобряваме процесите си.. За да потвърдим нашия ангажимент за щадящо природата производство и разработване на екологично чисти продукти ние се сертифицирахме по стандарта ISO14001.

Тук може да видите нашия сертификат за ISO 9001 и 14001

bg de